​  

TC Led utger generella Handlingsregler bland annat inom området system- och flygsäkerhet. Dessa är baserade på bland annat FMV VHL, H SystSäk, gällande delegeringsordningar, RML, Transport-stryrelsens föreskrifter samt SAMO FM – FMV. Handlingsreglerna är till bland annat för att:

  • ge stöd vid arbete med system- och flygsäkerhet inom området Led

  • samla viktigare krav gällande system- och flygsäkerhet

  • komplettera med TC Led styrningar samt förtydliganden

  • samla viktigare mallar framtagna för TC Led ansvarsområde.

 
Gällande handlingsregler flygsäkerhet:

TC Led Handlingsregel nr 1 - Designsäkringssystem

TC Led Handlingsregel nr 2 - Detaljerade rutiner för flygsäkerhetsärenden

TC Led Handlingsregel nr 3 - Certifiering av luftfartsprodukt och typdesign

TC Led Handlingsregel nr 4 - Driftuppföljning

TC Led Handlingsregel nr 5 - Luftfartsprodukter

TC Led Handlingsregel nr 6 - Deklaration av integrationsprodukter för luftfartyg

​Gällande handlingsregler systemsäkerhet:

TC Led Handlingsregel nr 101 - Detaljerade rutiner för driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet

TC Led Handlingsregel nr 102 - Process systemsäkerhet Led

För åtkomst av senaste version gå via flikarna till vänster  

 

Ansvarig för denna sida är Adam Narel SPL Led, adam.narel@fmv.se